بلبل خرما

نام فارسی:بلبل خرمابلبل خرما
نام انگلیسی:Himalayan bulbul
نام علمی:pycnnotus leucogenys
خانواده:بلبل خرمایان (pycnonotidae)
جمعیت: در نیمی ی جنوبی کشور ما زندگی می کند و پیش از این، جمعیت زیادی داشت ؛ اما در سال های اخیر، به سبب صید برای نگهداری در قفس، به شدت از جمعیت آن کاسته شده است.
پراکنش: در افغانستان ، هندوستان ، عراق و سرزمین های جنوب خلیج فارس و دریای عمان، مانند بحرین زندگی می کند. در ایران هم در مناطق جنوبی و نیز استان تهران دیده می شود.
زیست گاه: بلبل خرما در میان درختان، بوته ها، نخلستان ها و درختان مناطق مسکونی زندگی می کند.
اندازه: طول بدن این پرنده ۱۸ سانتی متر است.
ریخت شناسی: بلبل خرما دمی بلند، منقاری باریک ، سری سیاه شبقی، چانه و گلویی سیاه دارد. دو لکه ی سفید دو طرف سر روی گونه هایش دیده مس شود. پرهایش خاکستری و دمش سیاه شبقی است. پرهای پوششی زیر دم زرد رنگ است و تاج بسیار کوتاهی روی سرش دیده می شود. نوک دم این پرنده سفید و رنگ پرهای سر پرنده ی جوان قهوه ای تر از پرنده ی بالغ است.
رژیم غذایی:بلبل خرما از گیاهان و حشره ها تغذیه می کند.
زادآوری: پرنده ی ماده ۲ تا ۳ تخم می گذارد. نر و ماده به نوبت، ۱۴ تا ۱۵ روز روی تخم ها می خوابندو جوجه ها می توانند پس از ۱۵ روز، لانه را ترک کنند.
وضعیت حفاظتی گونه : در حال حاضر به اقدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد.
این پرنده ی خوش صدا، با بلبل معمولی تفاوت دارد و از خویشاوندان نزدیک آن هم نیست. بلبل خرما با جثه ای کمی بزرگ تر از گنجشگ ، محل زندگی خود را گسترش داده است در شهرهای شلوغ و پر سرو صدا دیده می شود.
نرهای هنرمند!
بلبل خرما از پرندگان تک همسر است. پرنده های نر در فصل زادآوری برای جلب توجه ماده ها و به دست آوردن جفت، نمایش جفت خواهی بسیار جالبی اجرا می کنند. پرنده ی در حالی که دو بال خود را بالا گرفته است، مرتب به جلو و عقب خم می شود و این رفتار را تا ۱۰ ثانیه ادامه می دهد، سپس می ایستد و آوار می خواند. در همان حال، پرهای بدن خود را باد می کند و بال هایش را به آهستگی حرکت می دهد. پرنده ی نر این کار را به مدت ۳۰ ثانیه تکرار می کند و سپس نمایش ریبای خود را از سر می گیرد.
پرنده ی خوش صدا
بلبل ها به خوش صدایی معروف اند. بلبل خرما هم با آن که با بلبل معمولی تفاوت ظاهری دارد، صدا ی خوشی سر می دهد. بلبل ها بیش تر شب ها می خوانند؛ اما بلبل های خرما روزها به خواندن می پردازند. این بلبل ها به زندگی در شهرها و نزدیک انسان ها عادت دارند. در صورتی که بلبل های معمولی بیش تر در مناطق جنگلی و دست نخورده زندگی می کنند. در سال های اخیرف بلبل های خرما در شهرهای بزرگ بسیار دیده شده اند.
پرنده ی جنوبی!
بلبل خرما پرنده ای است که تا چندی پیش ، فقط در جنوب ایران زندگی می کرد. اما طی این سال ها به دلیل خشک سالی های مکرر، برای یافتن محل زندگی مناسب تر ، زیست گاه خود را در مناطق شمالی تر گسترش داده است. به طوری که حتی در استان گیلان نیز مشاهده شده است. از سوی دیگر، رها شدن از قفس در شهرهای بزرگی مانند تهران نیز در افزایش جمعیت آن در این شهرها بی تاثیر نبوده است.
نقش بلبل خرما در طبیعت
بلبل خرما با تغذیه از حشره ها، به حفظ تعادل جمعیت آن ها در طبیعت کمک می کند. این پرنده غذای پرندگان شکاری است. اما متاسفانه بیش تر از آن که شکار پرنده های شکاری شود، برای نگهداری در قفس اسیر می شود.
مرجع:فرهنگ نامه ی حیات وحش ایران

Comments (3)

Leave a Comment


6 + = 12

Scroll to top