رهاسازی سارگپه و دلیجه در قم

یک بهله سارگپه پابلند و یک بهله دلیجه معمولی صبح امروز در استان قم رهاسازی شد.

سارگپه پابلند

سارگپه پابلند / long-legged buzard

این دوپرنده را یکی از پرنده فروشان قم از فردی خریداری کرده بود و پس از تحویل به اداره محیط زیست استان قم در یکی از مناطق استان قم رهاسازی شد.

سارگپه پابلند یکی از پرندگان شکاری حمایت شده میباشد که دردشت های وسیع،نواحی نیمه بیابانی و کوهستان ها به سر می برد.

دلیجه معمولی نیز یکی دیگر از پرندگان شکاری و ازتیره شاهین سانان بوده وجز پرندگان حمایت شده محسوب میشود.

 

 

 

 دلیجه / common kestrel

دلیجه / common kestrel

 

Comments (1)

  • ارش

    اگر این دو پرنده باشند که عکس شان را گذاشتید مطمئا مرده اند در ان محیط زیست کسی پیدا نمشود که این را بداند واین دو پرنده هنوز رشد کافی نکرده اند به راحتی از عکس انها معلوم است  منظورم سارگپه ها است . اما امیدوارم دلیچه زنده بماند . بابا ازاد کردن پرنده شکاری در طبیعت مقدماتی میخواهد .چرا این محیط زیست کارهای خنده داری انجام میدهد .البته این بار اول نیست .

       0 likes

    پاسخ دادن

Leave a Comment


+ 1 = 9

Scroll to top