لبخند محیطبان جانباز بر تخت بیمارستان

محیطبان «رضا رحیمی نژاد» که روز ۱۵ اردیبهشت ماه حین آبرسانی به حیات وحش منطقه شکار ممنوع «گلزار و نی زار» در حاجی آباد استان هرمزگان دچار برق گرفتگی شدید شده بود، هم اکنون در بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران بستری است. تلاش های تیم پزشکی نتیجه نداد و به علت سوختگی بسیار شدید در ناحیه دوپا، پای چپ این محیطبان قطع شد و به گفته «یوسف رحیمی نژاد» برادر این محیطبان نیز تا پایان هفته جاری قرار است پای دیگر او از ناحیه ساق قطع شود. با این حال، رضا به هیچ وجه روحیه خود را از دست نداده و با وجود اینکه دو پای خود را از دست داده و از طرف دیگر از ناحیه دست چپ و شکم نیز دچار سوختگی شدید شده است، بر تخت بیمارستان لبخند می زند. او روز جمعه گذشته، پس از عمل جراحی پای خود گفت: «افتخار می کنم که در راه انجام وظیفه ام که حفاظت از میراث طبیعی ایران است، پای خودم را از دست دادم. این برای من افتخاری بسیار بزرگ است.» او همچنین از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و تمامی فعالان محیط زیست کشور که پیگیر وضعیت او بودند تشکر و قدردانی کرد.

 

Comments (5)

Leave a Comment


6 + = 12

Scroll to top